Weekly News

Et hårdt liv i bevægelse

Hovedaksel og vinger på en gennemsnitlig vindmølle drejer 200 millioner omgange i sin 20-årige levetid. Det stiller store krav til service og vedligeholdelse.

Hvis de vedligeholdes og serviceres regelmæssigt, er moderne vindmøller konstrueret til at kunne producere strøm i omkring 20 år. Dermed skal man lede længe for at finde maskiner fra menneskets hverdag, der kan præstere så stabilt og længe under så vekslende belastninger, som en vindmølle er udsat for.

En personbil kan for eksempel slet ikke måle sig med en moderne vindmølle, viser en beregning foretaget af Dansk Vindmølleforening. En personbil er almindeligvis slidt ned og klar til skrotning, når den har tilbagelagt det samme antal kilometer, som en vindmølle kan nå på otte måneder.

En typisk benzindrevet personbil, der bliver skrottet efter 300.000 kilometer, har med en gennemsnitshastighed på 60 kilometer i timen kørt cirka 4.500 timer. Til sammenligning producerer en dansk vindmølle på en god placering strøm i 74 procent af årets timer – cirka 6.500 timer. Med en levetid på 20 år bliver det til 130.000 timer.

I løbet af den tid har vindmøllens vinger og hovedaksel roteret ca. 200 millioner gange. Det stiller store krav til vindmøllens konstruktion og vedligeholdelsen af vindmøllen gennem dens levetid.

Når en vindmølles driftspålidelighed skal opgøres, findes møllens rådighedstid i procent. Det opnås ved at finde forholdet mellem den tid, møllen er til rådighed, uanset vejret, og den tid, hvor elnettet er i stand til at modtage elektricitet fra møllen.

I gennemsnit ligger rådighedstiden på danske vindemøller på mellem 97 og 99 procent, fremgår det af faktaark T2 fra Dansk Vindmølleforening.

Nyere møller er mere komplicerede end de ældre og har flere kortvarige stop og lavere rådighedstid. Da vejret under et stop spiller en vigtig rolle i forhold til det produktionstab, der finder sted, udregnes for nyere møller derfor "tabt produktion" og ikke rådighedstid.

Serviceeftersyn stopper i gennemsnit møllerne i op til en halv procent af rådighedstiden.

En typisk reparation af vindmøller opstillet efter 1995 drejer sig om gearkassen, der ofte skal udskiftes eller ombygges til nyere, forbedrede typer i løbet af vindmøllens levetid.

Ifølge Dansk Vindmølleforening skal man som vindmølleejer derfor regne med, at gearkassen skal udskiftes mindst en-to gange i vindmøllens levetid.

Andre udbredte skader er hovedlejeskader og skader på grund af konstruktionsfejl samt udmattelses- og slidskader.

Dansk Vindmølleforening anslår, at de samlede omkostninger til forsikring, service og løbende vedligeholdelses- og udskiftningsomkostninger beløber sig til cirka 8,5 øre pr. KWh pr. år som en gennemsnit over møllens forventede levetid på 20 år.

Hvis gearkassen skiftes en enkelt gang på de 20 år, bliver driftsomkostningerne forøget med cirka 2,5 øre pr. produceret kWh som et gennemsnit over 20 år.

Fakta

Udover løbende service og vedligeholdelse skal der typisk bruges 20-30 procent af vindmøllens anskaffelsespris til større reparationer i møllens levetid.

Kilde: Dansk Vindmølleforening

Del

Journalist

Peter Klar

Andre artikler