Weekly News

Jakob Ullegård, direktør i Danmarks Rederiforening MILJØ

Ens regler

Danmark er verdensførende, når det gælder havvindmølleproducenter, udviklere af havvindmølleparker, rederier og havne. Det er en stærk, internationalt orienteret kompetenceklynge, som fremstiller, opstiller, servicerer og investerer i havvindmølleparker verden over.

Selv om havvind allerede i dag falder i pris – som det sås ved prisen på havvindmølleparken Horns Rev 3 – skal omkostningen længere ned. Den opgave er bunden for industrien. Den kræver innovation i alt lige fra finansiering over teknologi til processer. Men den kræver også, at rammerne bliver optimale.

Her er der gode muligheder i havene rundt om Danmark. Men i dag er der forskellige krav og regler for opstilling af havvindmøller ud for Holland, Sverige, Storbritannien og Danmark. Det gav god mening, da havvind tog de første spæde skridt. Men ikke nu, hvor det er et stort marked med et væld af udbydere.

Derfor bør reglerne samkøres, så der er ens krav til et skib, som sejler reparatører til og fra havvindmøllerne, uanset om det er ud for Danmark eller Tyskland eller ens krav til fundamenterne i et hollandsk eller britisk projekt.

En regional tilgang omkring især Nordsøen vil være til gavn for alle. Nu skal der gang i det politiske maskineri, så vi indenfor en årrække har et marked med ens krav på tværs af havgrænserne. Et harmoniseret marked giver billigere energi – og tilmed et større marked for den stærke, danske industri inden for havvind.

Del

Journalist

Jakob Ullegård

Andre artikler