Weekly News

Energirigtig ventilation til alle

Moderne byggeri er topisoleret for at kunne leve op til energistandarderne i Bygningsreglementet. Det har markant indflydelse på indeklimaet, og stiller krav om ordentlig ventilation. Udfordringen er at udbrede viden bredt i samfundet om hvor vigtig ventilation er.

Gennem flere år har ventilationsbranchen oplevet en solid vækst. Udviklingen er i høj grad udtryk for at moderne nybyggeri og renoveringsprojekter tænker ventilation og indeklima ind. Det er ikke kun fordi det er et krav i Bygningsreglementet, men også fordi videnskaben og arbejdsmiljøorganisationer har påvist de sundhedsmæssige konsekvenser ved dårligt indeklima. Den udvikling har sektionschef for ventilation i VELTEK Christen Galsgaard fulgt gennem de 25 år han har arbejdet i branchen. Ifølge ham går det den rigtige vej, men der er udfordringer.

– 80 procent af bygningsmassen opfylder ikke de krav, som er obligatoriske i dag. De er bygget efter gamle bygningsreglementer. Mange gamle huse er tætnede for at undgå træk og for at spare på energien, men det betyder samtidig, at de er blevet så tætte, at den nødvendige luftskifte ikke forekommer, fortæller han og tilføjer:

– Tværtimod. En moderne emhætte suger 1.500 m3 luft i timen. Det skaber et undertryk så alt står stille. Det er der ikke mange der ved. Vi er oppe imod en masse uvidenhed omkring erstatningsluft, partikler osv.

Christen Galsgaard peger på, at al den viden, som er skabt gennem årtiers forskning i området skam er omsat i lovgivningen og i bygningsreglementerne, men desværre ikke i nogen bred viden i befolkningen. Han mener det økonomiske argument har sat fokus på isoleringen, men der er ikke noget at hente ved mere isolering i husene. Det er på tide at se på de tekniske installationer for at energioptimere yderligere.

– Bedre indeklima i skolerne er f.eks. en national ambition, men man har glemt det i privatboligen. Men lige her er der store besparelser at hente for den enkelte ved at sanere eksisterende installationer, siger Christen Galsgaard.

Her fremhæver han som eksempel varmegenvindingsteknologier og mekaniske ventilationsanlæg, som sjældent ses i ældre privatboliger, og han anser også luft-til-luft-varmepumper, som et skridt i den rigtige retning, også når det gælder optimering af energiforbruget.

– Hvis alle krav i bygningsreglementet blev overholdt i alle bygninger og alle bygninger fik forbedret indeklimaet efter lægevidenskabens anbefalinger, ville effektiviteten i samfundet øges med ti procent. Det er der videnskabeligt belæg for, konstaterer Christen Galsgaard og afslutter:

– I branchen er der et stort ønske om, at der sættes fokus på, at det har konsekvenser at leve og arbejde i dårligt indeklima. Efter oliekriserne flyttede vi os som samfund, og begyndte at isolere vores huse. Det var en folkebevægelse. Når det gælder ventilation er vi færdige med eksperimenterne, og vi ved hvad der virker. Men vi så gerne, at der blev trådt lidt mere på speederen. 

Del

Journalist

Frank Motzkus

Andre artikler