Weekly News

– Det må være vores ansvar at sikre, at vores egen produktion er brugbar, siger Peter Laursen, direktør i uddannelsesvirksomheden DEKRA. LOGISTIK

En uddannelse må ikke være forgæves

Der mangler ikke praktikpladser og jobs i transportbranchen. Virksomheder og elever skal bare have hjælp til at finde hinanden, mener DEKRA, der giver praktik- og jobgaranti.

Vi skal lave nogle uddannelser, der er effekt i. Og effekten for os er, at folk kommer i arbejde.

– Du ser heller ikke en produktionsvirksomhed, der vælger at fremstille røde bolde – og som fortsætter med at fremstille dem – selvom der ikke er aftagere af røde bolde i den anden ende. Det må være vores ansvar at sikre, at vores egen produktion er brugbar.

Sådan siger Peter Laursen, direktør i uddannelsesvirksomheden DEKRA, om baggrunden for, at DEKRA nu giver garanti for både praktik og job til unge, der vil tage en erhvervsuddannelse (EUD) inden for transportsektoren.

Tiltaget sker i en tid med fokus på, at nogle uddannelser uddanner sine kandidater til ledighed, og at mange unge har svært ved at finde praktikplads i forbindelse med deres EUD.

Men både inden for transport og på arbejdsmarkedet generelt skorter det ikke på virksomheder, der gerne vil have elever, mener Peter Laursen.

– Mange virksomheder er forvirrede eller lidt skræmte af det besværlige papirarbejde, der er forbundet med at finde elever – og omvendt er der mange elever, der ikke er særligt gode til at være jobsøgende. Så vores oplevelse er egentlig, at der bare mangler en part, der kan sætte virksomheder og elever sammen.

Praktik- og jobgarantien til studerende på erhvervsuddannelserne er inspireret af DEKRA’s succes med en lignende garanti på AMU-uddannelserne, hvor DEKRA i fem år har garanteret kursisterne job efter endt uddannelse.

På den måde har DEKRA hjulpet 4.000 ledige med at komme i ordinært arbejde inden for både personbefordring og godstransport.

– Vi vil forhindre, at man starter på et EUD-grundforløb, men stopper igen, enten fordi man ikke kan få en praktikplads, eller fordi man bliver usikker på, om der også er et job til en, når man er gået hele vejen. Vores filosofi er, at vi skal lave nogle uddannelser, der er effekt i. Og effekten for os er, at folk kommer i arbejde. Ellers skal vi gøre noget andet, siger Peter Laursen.

Den synsvinkel burde flere uddannelsesinstitutioner anlægge, mener han.

– Som uddannelsessystemet generelt er opbygget – både på EUD-niveau og højere oppe i uddannelsessystemet – er der for mange institutioner, der ikke føler et stort nok ansvar for beskæftigelse. De bør have et større incitament for at få deres elever, kursister og studerende i job efter endt uddannelse.

Det kræver detaljeret kendskab til en branche for at kunne tilbyde praktik- og jobgaranti.

– Og det manglede da også bare. Hvordan skulle vi seriøst kunne uddanne folk til en branche, hvis ikke vi kendte den til bunds? I min verden er det forunderligt at uddanne folk til ledighed. Det er lidt for nemt ikke at påtage sig et ansvar for folks beskæftigelse, og derfor giver vi garantien, siger Peter Laursen.

DEKRA efteruddanner mange medarbejdere inden for transport og er derfor i daglig kontakt med vognmænd i hele Danmark.

– På den baggrund har vi også afdækket, hvordan praktik- og jobmulighederne er for vores EUD-elever, hvis vognmændene vel at mærke ikke har noget besvær med det. Når vi træder til som bindeled og formidler, viser det sig, at der er langt større efterspørgsel på elever og færdiguddannede, end der er udbud af unge mennesker i øjeblikket, siger Peter Laursen. 

Fakta

I efteråret 2016 manglede 14.822 elever praktikplads efter at have afsluttet et grundforløb. En stigning på 17 procent på et år.

Kilde: Undervisningsministeriet

Del

Journalist

Peter Klar

Andre artikler