Weekly News

En "smart" ny by ser dagens lys

Byen Vinge ved Frederikssund i Nordsjælland er en helt ny by til 20.000 mennesker, der om få år byder på de nyeste løsninger, der sikrer en behagelig, let og effektiv hverdag for borgere og virksomheder.

Vi kigger på de nye muligheder for en "smartcity". Fra app’s, styring af energiforsyningen til strukturen for selvkørende bilers færden.

Vi har planlagt og bygget byer i mange år i Danmark, og noget er gået godt og noget mindre godt. I Vinge vil Frederikssund Kommune lære af de erfaringer, der allerede er. De bedste løsninger, der stadig er aktuelle, bliver muligvis bragt med, men helt nye løsninger, der først er ved at blive udviklet, vil også blive en del af denne nye by.

– Hvad er de nuværende behov med veje, byrum og andre rekreative arealer? Vi kigger på de nye muligheder for en ’smartcity’, som jo er mange ting. Fra små apps, der finder en ledig parkeringsplads til styring af energiforsyningen og strukturen for selvstændige bilers kørsel. Ny teknologi ændrer grundlæggende på vores måde at bo og bevæge os, siger Thomas Sichelkow, projektleder for Vinge By.

I projektet Vinge By har man indgået et samarbejde med Cisco om udviklingen af nye løsninger, der kan gøre hverdagen nemmere i Vinge. Der er for eksempel også meget inden for bæredygtighed, som kræver nye løsninger med hensyn til affald.

– Vi har ikke så mange nye erfaringer, andet end Ørestaden, for at planlægge en helt ny by. Vi skal finde ud af, hvad der også giver mening fremover. Vi ved ikke, hvordan verden ser ud om ti eller tyve år. Vi planlægger her og nu og plukker nogle lavthængende frugter i form af løsninger med skrald og parkering m.m., hvor vi sørger for, at beboerne og virksomhederne kan leve på et mere oplyst grundlag, forklarer Thomas Sichelkow og tilføjer, at de også vil skabe rammerne for en udvikling, som kan rumme fremtidige løsninger.

En del af dette grundlag bygger, ifølge Thomas Sichelkow, blandt andet på et udviklet fibernet, der er tilgængeligt for alle boliger og erhvervsejendomme, lige som tilslutningsmulighederne er klargjort til ubebyggede grunde i Vinge By.

– Vi vil også have Wi-Fi netværk over hele byen, da det er en forudsætning for en del af den informationsstrøm, der hele tiden skal være tilgængelig. For eksempel arbejder vi med en løsning ved S-togsstationen, hvor butikkerne ligger ud til perronerne, således at man kan kigge på butikker, mens man venter på toget og få særlige tilbud via mobiltelefonen, siger han og tilføjer, at netværket også er grundlag for nye løsninger til styring af belysningen i byen og vandet, når der kommer ekstrem regn m.m.

Vinge skal også fungere som et testcenter for nye løsninger, hvis erfaringer kommunerne og regionen kan benytte sig af. Blandt andet vil man kunne få information om busserne – kører de, hvornår og med hvilken chauffør. Det skal give vished og tryghed for borgerne.

– Vi vil også teste nye infostandere ved busstoppestederne, men vi sætter os ikke helt fast på noget, inden byen er etableret, for der kan ske så meget på mange områder de kommende år. Selvom Vinge bliver en ’smartcity’, så er det også værdier som nærhed og natur uden for døren, der tiltrækker de mange interesserede. Det er en mulighed for eksempelvis børnefamilier for at trække ud af København og få noget af den tætte by, men med naturen oven i. Det vil mange ældre også sætte pris på, forudser Thomas Sichelkow og nævner, at der lige har været salgsstart i Deltakvarteret, hvor man blandt andet har lavet en folder om intelligente huse til potentielle beboere i Vinge for at afmystificere det for dem, der flytter ind som de første i byen, så det bliver i øjenhøjde og noget, man som beboer kan gøre til en del af sin hverdag.

Fakta

Om Vinge By som "smartcity"

Vinge bliver en by med plads til smart living: en smart by. En smart by gør det muligt at skabe en by, der kan tilpasses fremtidens behov og teknologiske løsninger. En smart by kan optimere forbrug, vedligehold og løse problemerne, inden de opstår. Men en rigtig vigtig del af at være en smart by er, at det er en by, hvori det er godt at bo. Hverdagen bliver lettere og mere enkel både for borgere og virksomheder.

Del

Journalist

Jens Kisker

Andre artikler