Weekly News

En naturlig del af klimatilpasningen

Grønne tage bidrager effektivt til den klimatilpasning, der er en del af alle kommuners fokus i disse år. Samtidig øger det tagenes levetid og skaber et bedre miljø i byerne.

Grønne tage kan anlægges på både eksisterende bygninger og ved nybyggeri.

Der er mange klimatilpasningsprojekter i gang i disse år, hvor ekstrem regn er en udfordring i mange byer med kompakt bebyggede rum og store områder af uigennemtrængelige overflader som asfalt, tage og fortove.

– Grønne tage kan noget i denne sammenhæng, men der er en blandet holdning til det blandt mange bygherrer. Vi tror usikkerheden skyldes manglende viden. Anlagt korrekt, vil grønne tage have en meget stor effekt på vandopsamling/afledning af regnvand, tagenes holdbarhed og indeklima – samtidig med at de er et væsentligt bidrag til attraktive omgivelser i bymiljøerne, siger Pernille Kinnunen, kommerciel chef hos anlægsgartnerfirmaet Mamos, der sammen med eksempelvis Nytek og Growtek arbejder med grønne løsninger som tage.

En rapport fra DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi) på Aarhus Universitet præsenterer resultater fra et pilotstudie omkring økosystem-baserede tilgange til klimatilpasning i byområder.

Her ser man, at grønne tage i Københavns Kommune eksempelvis bidrager til, hvordan by-habitater kan skabes med potentialet til at formindske nogle af de negative effekter ved klimaændringer – såsom forhøjede mængder og hyppighed af regn og varme-ø effekter samt flere af de øvrige positive effekter ved tagene.

– Ved det store skybrud i juli 2011 havde vi tilfældigvis et testtag på en bygning, hvor det viste sig, at taget tilbageholdt 65 procent mere vand i forhold til et almindeligt tag. Samtidig fremmer de ekstra by- habitater en lang række andre økosystemtjenester, som eksempelvis biodiversitet, friluftsliv, mobilitet, social inklusion og æstetik i byrummet, forklarer Pernille Kinnunen.

Grønne tage optager, fordamper og forsinker regnvandet. Derved aflastes kloakker og spildevandsanlæg for store mængder vand, men grønne tage er tunge, særligt når de er vandfyldte. Derfor skal bygningens konstruktion kunne holde til det tunge tag.

– Grønne tage kan anlægges på både eksisterende bygninger og ved nybyggeri, dog skal taghældningen helst være under 30 grader. I dag har omkring 19 kommuner i Danmark på den ene eller anden måde integreret de grønne tage i deres byplanlægning, så der er et stort potentiale endnu, siger Pernille Kinnunen og tilføjer, at grønne tage også har vist sig at have en gavnlig effekt på klimaet i byer, da den øgede fordampning reducerer opvarmningen lokalt. Solens UV-stråler har desuden en nedbrydende effekt på traditionelle tage og byggematerialer, mens de grønne tage har en beskyttende effekt mod UV-stråler. Holdbarheden på et korrekt anlagt grønt tag er derfor længere end de fleste konventionelle tagkonstruktioner.

En del af udfordringen med at få anlagt grønne tage handler, ifølge Pernille Kinnunen, om manglende viden.

– Der er flere eksempler på, at man har set projekter, hvor der skal et grønt tag på ifølge tegningerne, men hvor resultatet er, at man bare har lagt pap på og noget grønt ovenpå. Det dur ikke, for skal det kunne noget i forhold til vandtilbageholdelse, biodiversitet etc., så kræver det en beskrivelse af, hvordan det skal bygges op. Desuden er det vigtigt, at systemet er brandgodkendt, da ”haven” nu indgår som en bygningsdel. Det går derfor ikke, at det overlades til entreprenøren at lægge den billigste løsning, siger hun.

Del

Journalist

Jens Kisker

Andre artikler