Weekly News

Elektrificering er den grønne vej

Dansk energipolitik står ved en skillevej. Hvis de sidste rester af fossile energikilder skal udfases er elektrificeringen af transportsektoren og varmeforsyningen nødvendig. Det standpunkt vil interesseorganisationen Dansk Energi fremme op til de kommende forhandlinger om et nyt energiforlig.

Der er simpelthen ikke miljøargumenter for at overbeskatte el.

Det er lang tid siden, at de store centrale kulkraftværker dominerede dansk energiforsyning. I dag er de overhalet af vindmølleparkerne, og år for år bliver der slået rekord i andelen af vindmølleenergi. I 2017 udgjorde vindmølleenergien 43 procent. I 2020 vil over 80 procent af det årlige danske elforbrug kunne dækkes af grøn energi fra vindmøller, solceller og biomasse. Men for at skubbe de forurenende fossile energikilder helt ud af energiforbruget, er også varme og transport nødt til at blive elektrificeret ifølge Dansk Energi.

– Vi er verdensmestre i at gøre vores elproduktion grøn, og det synes jeg er en dansk succeshistorie. Vi har samtidig vist, at man kan have økonomisk vækst uden også at bruge tilsvarende mere energi, fordi vi også har været gode til effektivisering. Det fortæller afdelingschef for produktion og analyse i Dansk Energi, Stine Leth Rasmussen og fortsætter:

– Det er to styrkepositioner, der er skabt fordi der har været politisk vilje til det. Næste skridt er en gennemgribende elektrificering i Danmark, hvor vi bruger den grønne strøm til mere. Ikke kun fordi det vil være godt for klimaet, men også fordi der simpelthen er et mindre energitab ved de elbaserede teknologier, siger hun.

Dansk Energi fremhæver især elbiler og varmepumper som de vigtigste teknologier til at fremme elektrificeringen. Varmepumperne er så småt begyndt at erstatte gamle olie- og gasfyr i private boliger, men kan spille en langt større rolle.

– Driveren for varmepumperne er, at der er god økonomi i dem, endda på den korte bane. Der er også perspektiver i varmepumper for mange af de mindre fjernvarmecentraler, hvor man f.eks. kan booste overskudsvarme fra industri- eller datacentre, siger Stine Leth Rasmussen og fortsætter:

– Inden for de næste ti år håber vi også, at elbilen bliver det attraktive valg for forbrugeren. I hvert fald går teknologien ind i en ny fase nu, hvor der kommer nye modeller og hvor batterierne bliver billigere.

Hun hæfter sig ved, at indstillingen til grøn energi har ændret sig meget inden for de senere år. Udover at der er kommet en ny forståelse for alvoren i forhold til klimaændringerne, så er det i dag en generel opfattelse, at omstillingen til grøn energi er inden for rækkevidde.

– Vi er nået til et sted, hvor vi kan se, at det er muligt. Det er i dag billigere at bygge en vindmølle end et kulkraftværk. Grøn energi er blevet det kloge valg, siger Stine Leth Rasmussen.

En af de største forhindringer for en endnu bredere grøn omstilling er ifølge Dansk Energi, at el er højere beskattet end olie og gas. Elafgift og moms udgør omkring to tredjedele af elregningen.

– En sænkelse af elafgiften er en logisk følge af at strømmen er blevet grøn. Der er simpelthen ikke miljøargumenter for at overbeskatte el. Vi foreslår, at den almindelige elafgift skal sænkes, så den svarer til andre energiformer som naturgas og olie, dvs. fra 91 øre til 27 øre. Desuden foreslår vi, at den vedtagne sænkelse af elvarmeafgiften, som indgår i den seneste erhvervspakke gøres permanent efter 2020. Det kommer varmepumperne til gode og giver dermed et ”push” til de virksomheder eller husholdninger, der ønsker at investere i en varmepumpe. Også afgiften på el til transport bør sænkes eller fjernes, fortæller Stine Leth Rasmussen om Dansk Energis konkrete forslag og tilføjer til sidst:

– Energipolitikken har været ambitiøs, når det gælder den grønne omstilling, men ikke god nok til at tænke afgifterne ind. Det håber vi kommer til at ske snart – og om ikke før så i forbindelse med forhandlingerne om den kommende energiaftale. 

Fakta

Et bredt politisk flertal har 2. februar indgået en aftale om at fremrykke sænkelsen af elvarmeafgiften til 1. maj i år. En sænkelse, der ellers først skulle træde i kraft fra 2019. Udover fremrykningen af afgiftssænkelsen, er der også afsat en tilskudspulje på 130 mio. kr. til energilagringsprojekter.

Del

Journalist

Frank Motzkus

Andre artikler