Weekly News

Droner gør byggearbejdet lettere

I 2020 skal Amagerværket kun fyre med bæredygtig biomasse. Derfor bygger de en ny blok, BIO4, hvor droner gør arbejdsprocessen meget lettere.

At bruge droner er en enorm effektivisering.

HOFOR og Amagerværket på Kraftværkshalvøen Refshaleøen understøtter København Kommunes ambition om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Det betyder, at værket skal omstille varmeproduktionen fra kul til bæredygtig biomasse. Projektet BIO4 er derfor i gang.

– Vi fandt ud af, at den mest rentable måde at omdanne kraftvarmeværket på var at bygge en helt ny blok med alt, hvad det indebærer. Projektet har de valgt at kalde BIO4, fortæller Jette Kristiane Ølshøj Pedersen, som er viceprojektchef i BIO4-projektet.

Opførslen af et så stort projekt kræver en masse opmåling og forberedelse både før og under selve projektet. Til det benytter Amagerværket droner, og det drager de stor fordel af, fortæller Jette Kristiane Ølshøj Pedersen:

– Det er væsentligt nemmere og hurtigere at foretage landopmålinger med droner på vores 100.000 m2 byggeplads. De giver samtidigt meget detaljerede øjebliksbilleder, som danner grundlag for mængdeberegning på flytning af jord for eksempel, fortæller hun.

Viceprojektchefen fortæller, at data fra dronerne kan udnyttes til meget mere, end de har gjort i BIO4-projektet. Blandt andet kan man bruge de meget præcise koordinater direkte i et 3D-modelleringsværktøj og derved overføre eksisterende forhold i den samme model, som det nye anlæg projekteres i. Denne mulighed har de endnu ikke benyttet, men der er et klart potentiale. Derudover fortæller hun:

– At benytte dronerne er en enorm effektivisering, da det simpelthen går lynhurtigt sammenlignet med landmåling. Traditionelt ville man have haft et måleteam ude, som ville bruge lang tid med manuelt at få skrevet data ned. Med dronen automatiseres datalagringen. Det går meget hurtigere.

Første officielle spadestik blev lavet den 1. september 2016, hvor borgmester Frank Jensen var til stede. Det nye kraftvarmeværk bliver et unikt et af slagsen, da man har lagt vægt på arkitektur for at gøre bygningen til en mere integreret del af København. De ønsker, at kraftvarmeværket skal se indbydende ud, når man ser det fra byen. Man kan komme helt tæt på BIO4, når det planmæssigt står færdigt i januar i 2020. Der bliver etableret en udkigspost i cirka 45 meters højde med blik over hele København til den ene side og det store lager af flis til forbrænding på den anden side. BIO4 bliver således både et varetegn for bæredygtig kraftvarmeproduktion og et udflugtsmål. Du kan læse meget mere om projektet på www.hofor.dk/amagervaerket.

Fakta

Nominel indfyret effekt: 500 MW

Produktion: 150 MW el, 400MJ/s varme. Der etableres by-pass mulighed, så der udelukkende produceres varme med yderligere effekt på 150 MJ/s til en samlet varmeydelse på 550 MJ/s. Der regnes med et årligt forbrug på op til 1,2 mio. tons træflis.

Amagerværket forventes at dække ca. en tredjedel af Københavns fjernvarmebehov.

Del

Journalist

Ida Østerlund

Andre artikler