Weekly News

Dialog skaber bæredygtigt byggeri

I det almennyttige boligbyggeri Korngården i Ballerup er lejlighederne ikke længere ens. I stedet for at være et ensartet boligbyggeri med 248 treværelses lejligheder, har lejlighederne fået forskellige størrelser med forskellig indretning, som giver plads til en bred sammensætning af beboere.

Bebyggelsen, som blev opført i 1958, bar præg af, at den over årene er blevet renoveret af flere omgange. I dag fremstår Korngården som en helhed og med en helt anden inkluderende mangfoldighed, hvor der er plads til beboere på tværs af generationer og lag.

De gode resultater er bl.a. opnået, fordi der under hele renoveringen har været et tæt samspil og dialog mellem bygherre, rådgivere, byggeudvalg og beboere. Allerede tidligt i processen er beboerne blevet hørt om deres ønsker til byggeriet og deres bud på bæredygtigt byggeri.

Landsbyggefonden har støttet projektet med det resultat, at beboerne har fået gennemrenoverede lejligheder, men kun en begrænset huslejestigning.

Korngården er indstillet til RENOVER Prisen 2018.

Del

Journalist

Pia Bundgaard Hansen

Andre artikler