Weekly News

Andreas Nordseth har været direktør for Søfartsstyrelsen siden januar 2009. Der er indskrevet 670 skibe i Dansk Skibsregister, og den samlede lasteevne, også kaldet tonnage, er steget med 50 procent siden 2007. LOGISTIK

Det maritime Danmark er globalt i sit DNA

Danmark er en af de førende maritime nationer inden for søfragt, og den internationale konkurrence er benhård.

Danske virksomheder udfordres i den konstante konkurrence.

Danmark har en lang maritim tradition og historiske rødder inden for søtransport, idet vi nærmest er et ørige, og overalt i landet er der maximalt 150 km til vandet. Det rækker helt tilbage til vikingerne, at hvis man vil samhandle og kommunikere, så foregår det på vandet.

– Vi er og har altid været gode til at skabe relationer, tilrettelægge og organisere både lokalt og globalt. Vi besidder et kæmpe talent for sømandskab, og vi har evnerne for et uovertruffen maritimt købmandsskab til at drive skibe, som går hånd i hånd. Den danske maritime klynge er god til at skabe relationer og forretninger, siger Andreas Nordseth, som er direktør i Søfartsstyrelsen.

Ses Danmark isoleret som flagstat er der sket en god udvikling, hvor vi har fået flere skibe under dansk flag gennem de senere år. Siden krisen i 2007 og til i dag er antallet af skibe i dansk skibsregister øget markant, og den samlede tonnage, som er skibes lasteevne, er steget med 50 procent. Der er i dag 670 skibe registreret i dansk skibsregister, og det er et historisk stort antal.

– Danske virksomheder udfordres i den konstante konkurrence, da rederier over alt i verden byder ind, men uanset hvor i verden der skal flyttes gods, så er danske rederier på banen, fortæller Andreas Nordseth. Danmark kan kun være så stor en maritim nation ved konstant at tilpasse sig til den globale efterspørgsel af maritim transport. Mange nye firmaer er vokset frem i Danmark i de senere år, men de møder et udfordret og meget komplekst marked.

Der ses en uforudsigelighed inden for forskellige segmenter i den maritime branche, og den kan ikke ses isoleret. Efterspørgslen på for eksempel gas, olie og cement til blandt andet byggerier bliver afgørende for indtjeningen. Skibsfarten er rygraden i den globale handel, og virksomhederne i Danmark har været i spillet i rigtig mange år. Et aspekt, som, ifølge Andreas Nordseth, er vigtigt for vores langvarige fastholdelse i udviklingen af købmandskabet, er, at man konstant følger med, er innovative, og at virksomhederne besidder en del risikovillighed.

Dansk skibsfart opererer over hele verden, og USA og Kina er de helt store markeder.

– Det maritime Danmark er meget globalt i sit DNA og er placeret ude omkring i verden i forhold til management, datterselskaber og på tekniksiden, siger Andreas Nordseth. Som eksempel er Singapore et meget strategisk og attraktivt sted for maritime virksomheder at være placeret, idet Singapore giver adgang til hele Asien. I forhold til de generelle fremtidige udsigter for det blå Danmark, er det helt sikkert, at konkurrencen internationalt, ifølge Andreas Nordseth, stadig vil være benhård.

– Et positivt aspekt for den maritime branche, er, at verdens veje vil være mere og mere befærdede, og at der altid er plads på havene, slutter Andreas Nordseth.

Fakta

• Den maritime klynge står for cirka en fjerdedel af Danmarks samlede eksport

• Omkring 110.000 personer er samlet beskæftiget i Det blå Danmark

• Den maritime klynge står for cirka en fjerdedel af Danmarks samlede eksport

• Omkring 110.000 personer er samlet beskæftiget i Det blå Danmark

Del

Journalist

Maibritt Lund Pilgaard

Andre artikler