Weekly News

Vores drikkevand fra hanerne er renere, end det fra kildevandsflaskerne, hvor der eksempelvis er risiko for udsivning af PVC fra flaskernes materiale, siger Bodil Højland Lorentzen. MILJØ

Dansk vandteknologi langt fremme

Vi passer godt på vores vand i Danmark, og vi er gode til at rense og genanvende vand – teknologier, man meget gerne vil have i mange lande med vandmangel.

Vandets kredsløb går fra det rene vand igennem industrien eller forbrugerne, og så skal det ud i miljøet igen. På vejen i gennem kredsløbet er der meget teknologi i brug, helt fra at finde frem til den rene kilde og til rensningen af vandet, som vi gør naturligt her i Danmark, fortæller Bodil Højland Lorentzen, sektionsleder, Kemi- og Bioteknik på Teknologisk Institut.

– Der er rigtig meget udvikling i gang inden for dette område. Vi renser vores drikkevand naturligt, og efterspørgslen er meget stor på de løsninger, som mange danske virksomheder beskæftiger sig med. Der er fokus på grundvandet, og prisen for at komme af med vand igen. Derfor er det også aktuelt med en symbiose-tankegang om, hvordan man kan genanvende vandet, som er blevet ’forurenet’ af industrien eller forbrugerne, fortæller hun og nævner fødevarer og medicinindustrien, som sektorer, hvor man blandt andet kigger på mulighederne for at genbruge vandet. Det gør man dels ved at indføre renseteknologi undervejs i produktionen, så vandet kan genanvendes til for eksempel rengøring, hvor kravene til renheden er mindre og dels ved at udvinde værdifulde proteiner og stoffer, som kan opkoncentreres og bruges til eksempelvis dyrefoder.

I Danmark har vi masser af tilgængeligt vand, omend der er lidt geografiske forskelle, men i udlandet er der mange områder med mangel på vand. Danske virksomheder går dog langt for at finde løsninger til en effektiv brug og genanvendelse af vand.

– Virksomheder som for eksempel Novo Nordisk, Arla Foods, Danish Crown, Carlsberg og Coca Cola har ambitiøse planer for deres vandforbrug. Behandlingen af spildevandet efter brug har også stort fokus hos mange danske virksomheder, som ser på spildevandsprocesserne, og hvordan spildevand kan renses biologisk, så det ikke ender forurenet i naturen igen. Det gælder for eksempel Grundfos og Krüger samt en lang række små og mellemstore virksomheder, forklarer Bodil Højland Lorentzen og tilføjer, at det blandt andet gælder om at fjerne medicinrester, resistente bakterier, mikroplast og en række andre elementer i spildevandet.

Udfordringen er, hvordan man for eksempel kan genanvende vandet eller stofferne i det. Blandt andet ser man på, hvordan man kan få fosfor ud af spildevandet, da det er et stof, som der bliver mindre af.

– Mange steder i verden har man udfordringer med mængden af vand i naturen på grund af blandt andet tørke, men det drejer sig også om at rense vandet, så det ikke forurener eller får indflydelse på drikkevandskvaliteten. Problemet er dog ofte, at vandet bliver temmelig dyrt, hvilket ikke er en løsning i mange af de berørte områder. De naturlige renseprocesser er meget interessante mange steder, og her kan danske virksomheder gøre sig gældende med vandrensningsteknologi, når det bliver aktuelt i disse områder, siger Bodil Højland Lorentzen og understreger, at vandmanglen nok er permanent mange steder, og at man også må kigge på, hvilke områder man kan dyrke afgrøder på i årene fremover.

– Vandforsyningen i Danmark er baseret på grundvand, og her har vi ikke de store udfordringer med rensning af de naturlige stoffer i vandet i Danmark. Vores drikkevand fra hanerne er renere, end det fra kildevandsflaskerne, hvor der eksempelvis er risiko for udsivning af PVC fra flaskernes materiale, siger Bodil Højland Lorentzen.

Fakta

Nyt nationalt Vandtestcenter (NVTC)

Naturstyrelsen har valgt Cowi og Teknologisk Institut til at udvikle og drive et nyt nationalt Vandtestcenter for vandbehandlingsteknologi, så den danske vandbranche kan få udviklet, testet og dokumenteret nye vandteknologier med henblik på at styrke virksomhedernes innovation og konkurrenceevne.

Del

Journalist

Jens Kisker

Andre artikler