Weekly News

Mads Jakobsen, formand for Dansk Affaldsforening og borgmester i Struer Kommune (V) GENBRUG & AFFALD

Cirkulær økonomi kræver samarbejde hele cirklen rundt

Cirkulær økonomi er på alles læber i disse år. Hvis vi i Danmark udnytter vores ressourcer og affald bedre i mere lukkede kredsløb, frem for en gammeldags forbrug-og-smid-væk-kultur, kan vi både skabe nye jobs såvel som reducere vores miljøbelastning.

Omstillingen til cirkulær økonomi kræver en indsats fra alle parter.

Desværre er der et stykke vej endnu. På landets genbrugspladser kan borgere og virksomheder aflevere op til 60 forskellige typer affald, lige fra printerpatroner til asfalt. Selvom det meste kan bruges igen, er det kun en lille del af affaldet – som f.eks. metal – der rent faktisk er noget værd. Resten betaler kommunerne og affaldsselskaberne penge for at komme af med til private genanvendelses-virksomheder.

Produkterne i vores hverdag består nemlig af stadig mere sammensatte og komplekse materialer. Samtidig kæmper vi stadig med miljøfarlige stoffer i affaldet som asbest og PCB – og vi risikerer endnu ukendte udfordringer med f.eks. nanopartikler og kulfiber i de produkter, som nu viser sig i vores affaldsstrømme.

Derfor kræver omstillingen til cirkulær økonomi en indsats fra alle parter. Men vi skal sætte ind, hvor potentialet er størst. Politikerne skal stille flere krav til design og produktion i industrien med fokus på længere holdbarhed, nemmere reparation og større brug af genanvendte materialer. Forbrugere og virksomheder skal købe kvalitet, reparere og genbruge mere. Og i den kommunale affaldssektor skal vi blive endnu dygtigere til at håndtere affaldet med cirkulære kredsløb for øje.

I Dansk Affaldsforening og hos vores medlemmer indgår cirkulær økonomi naturligt i vores daglige arbejde og visioner for fremtiden.

1. Vi har fokus på affaldssortering og bl.a. lanceret et sæt fælles symboler til affaldssortering, uanset om man er hjemme eller i virksomheden. 2. Vi vil have de miljøfarlige stoffer ud af byggeaffaldet, så byggebranchen kan genanvende affaldet i højere kvalitet end i dag. 3. I mit eget område i det vestjyske har vi sammen med tre virksomheder etableret et forsøgsanlæg til robotsortering af det komplekse plastaffald, så det kan sorteres bedre og bruges i nye produkter. 4. Derudover vil vi sammen med private partnere etablere produktion af bioethanol på basis af organisk affald til gavn for både borgere, industri og landbrug.

Det lyder besværligt og dyrt, men Danmark har et godt udgangspunkt. Vi er verdensførende i grønne løsninger og affaldshåndtering, takket være visionære politikere og ansvarlige kommuner, der har tænkt langsigtet, og dygtige virksomheder, som har været i stand til at samarbejde både lokalt og nationalt. Kan vi videreudnytte den styrkeposition, rummer cirkulær økonomi store muligheder for et rigere og grønnere Danmark. 

Del

Journalist

Mads Jakobsen, formand for Dansk Affaldsforening og borgmester i Struer Kommune (V)

Andre artikler