Weekly News

Cirkulær økonomi er en chance for at skabe en mere bæredygtig og ressourceeffektiv verden, hvor vækst og miljø går hånd i hånd, siger tidligere miljøminister, Ida Auken. GENBRUG & AFFALD

Cirkulær økonomi – et nødvendigt opgør

Cirkulær økonomi kan meget vel være svaret på stigende råstofpriser, stagnerende økonomi og voksende forureningsproblemer. Men det kræver en gennemgribende omstilling af hele samfundet, siger tidligere miljøminister Ida Auken.

Det, vi nu skal finde ud af i Danmark, er, om vi vil gå forrest og høste de store fordele, der er, ved at være first mover, eller om vi vil overlade initiativet til andre.

Den lineære økonomi, hvor varer produceres, forbruges og til sidst smides væk, kan ikke fortsætte uden at skabe uoverskuelige problemer i fremtiden. Det siger tidligere miljøminister Ida Auken og peger på råstofprisernes himmelflugt og voksende forureningsproblemer som to af de væsentligste årsager.

Af samme grund er hun en varm fortaler for såkaldt cirkulær økonomi, hvor produkter designes med henblik på at kunne genbruges. Ifølge Auken kan cirkulær økonomi ligefrem være eneste mulighed, hvis Europa skal have en fremtid i en stadig mere globaliseret verden.

– Europa skal hverken konkurrere på dårlig kvalitet eller lave lønninger. En omstilling til cirkulær økonomi vil derimod skabe masser af arbejdspladser, forbedre vores konkurrenceforhold og samtidig reducere forureningen betragteligt, siger hun.

Essensen af cirkulær økonomi er, ifølge Ida Auken, at ressourcer, der tages i brug, beholdes i cirkulation i stedet for at blive brændt af eller ende deres liv på en losseplads. Som det er i dag, bliver kun en fjerdedel af alle materialer genbrugt, og det kan ikke fortsætte uden at få alvorlige konsekvenser, forklarer hun.

– Producer-forbrug-og-smid- væk-mentaliteten fungerer kun så længe, der er ressourcer nok, og naturen kan modstå presset. Men i en verden, hvor middelklassen vokser og efterspørger en lang række materielle goder, er der hverken råstoffer eller lossepladser nok til, at systemet kan fungere på længere sigt.

En tydelig indikation på at noget er galt, er råstofpriserne. De faldt gennem hele det 20. århundrede, men efter årtusindskiftet er tendensen stik modsat. De er steget kraftigt. De høje råstofpriser vil på sigt skade ikke bare dansk, men europæisk økonomi. Derfor er løsningen, ifølge Ida Auken et system, der henter morgendagens råstoffer i nutidens produkter. Et godt eksempel på det er de allerede eksisterende Cradle to Cradle-produkter, der er skabt til at blive genanvendt. Her går biologisk nedbrydelige komponenter tilbage til jorden, mens teknologiske komponenter indgår i en cyklus, hvor de renoveres og forbedres, så de kan bruges i nye produkter. På den måde indgår de i en næsten uendelig cyklus, hvor råstofferne bevarer kvaliteten og skaber værdi langt ud over det enkelte produkts levetid.

Men cirkulær økonomi er ikke kun en god ide for miljøet. Det kan også blive en rigtig god forretning for Danmark og resten af Europa. Det mener i hvert fald den anerkendte konsulentvirksomhed McKinsey, der i samarbejde med den britiske Ellen MacArthur-fond har beregnet, at det økonomiske potentiale for Europa på lang og mellemlang sigt er op mod svimlende 1,8 billioner euro om året. Det vil sige en egentlig tilvækst i BNP på syv procentpoint.

En stor pilotundersøgelse med Danmark som testland peger på store potentialer inden for især byggeri, bioøkonomi og fremstillingsindustri. Desuden viser en undersøgelse fra Erhvervsstyrelsen, at danske produktionsvirksomheder vil kunne spare mellem ni til19 kroner pr. arbejdet time.

– Det her er en kæmpe mulighed for Europa. En chance for at skabe nye jobs og styrke konkurrenceevnen. Dertil kommer, at det er sikkerhedspolitisk afgørende, at vi som ressourcefattigt kontinent gør os mindre afhængig af import af olie, gas og andre råstoffer fra blandt andet Mellemøsten, Rusland og Kina. Cirkulær økonomi er kort sagt en chance for at skabe en mere bæredygtig og ressourceeffektiv verden, hvor vækst og miljø går hånd i hånd, understreger Ida Auken.

Men selvom cirkulær økonomi ser ud til at kunne løse en masse problemer, har det sin pris. Ida Auken lægger heller ikke skjul på, at det vil kærve en større omstilling af hele samfundet. Virksomhederne skal producere mere effektivt og udvikle nye forretningsmodeller. Dertil kommer, at vi som forbrugere måske skal vende os til i højere grad at lease frem for at eje.

– Vi ser allerede, at erhvervslivet er begyndt at sælge services fremfor produkter. Kopimaskineproducenten Xerox har for eksempel skiftet fra at sælge kopimaskiner til at sælge kopiservice. Det betyder, at de selv ejer maskinen og derfor har en interesse i at designe en bedre maskine, der holder længere, og hvor alle dele let kan genanvendes efter brug, siger Ida Auken.

Det gode er, at udviklingen allerede er i gang med store virksomheder som IKEA, Nike, Unilever, Philips, BMW og Mærsk i spidsen. Men skal Danmark og Europa få det fulde udbytte, kræver det mere, mener den tidligere minister.

– Fra politisk hold skal vi drive en vision frem og sætte de rette rammebetingelser. Det gælder ikke mindst på europæisk niveau, hvor vi bør have en køreplan for, hvordan målsætningen om et Europa uden affald i 2050 kan realiseres.

Flere forskningsmidler og en mere målrettet dialog mellem politikere og erhvervsliv er også noget af det, der står højt på Ida Aukens ønskeliste. Det vil støtte den udvikling, som indtil videre primært er drevet frem af industrien selv.

– Cirkulær økonomi lyder måske noget langhåret, men faktum er, at skiftet allerede er i fuld gang. Ved World Economic Forums seneste møde i Davos forpligtede over 30 CEO’s sig til at lave dette skifte fra en lineær til en cirkulær forretningsmodel. Det, vi nu skal finde ud af i Danmark, er, om vi vil gå forrest og høste de store fordele, der er, ved at være first mover, eller om vi vil overlade initiativet til andre.

Fakta

Middelklassen vokser

Kina har på fire år brugt mere cement end USA gjorde i hele det 20 århundrede. Det er i høj grad forhold som disse - og det faktum, at mange andre lande er på vej i samme retning - der har stimuleret visionen om en mere cirkulær økonomi.

Del

Journalist

Frank Ulstrup

Andre artikler