Weekly News

Byudvikling over hele landet

Byudvikling og byomdannelse er centrale temaer i hele landet. Udfordringerne er dog langt fra ens i de enkelte kommuner.

Det handler i høj grad om at sikre boliger, der er til at betale.

Byudvikling spiller en afgørende rolle for Danmarks fremtid. Det er byerne, der skal drive Danmarks udvikling, og det er man klar over ude i kommunerne, hvor interessen for byudvikling er stor. Det fortæller Marie Louise Madsen, der er kontorchef for Teknik og Miljø i Kommunernes Landsforening, KL, og næstformand for Dansk Byplanlaboratorium.

– Interessen for byudvikling hænger meget sammen med den centrale rolle, byerne får i kraft af urbaniseringen. I og med at flere og flere flytter til byerne, og det er byerne, der bliver vækstcentre, er det der, udviklingen primært vil ske. Samtidig er byerne med til at give identitet til områderne og gode byer en konkurrenceparameter på en anden måde end tidligere.

Det betyder, at byerne har en helt ny, central rolle, og at det at sikre bykvalitet og byliv samt bæredygtige og smarte byer bliver mere vigtigt. Byerne og det at ”lede” byernes udvikling er også blevet et tema, der fylder mere på rådhusene rundt omkring, siger hun.

Urbaniseringen betyder, at udfordringerne og mulighederne er forskellige i de enkelte kommuner, og det er vigtigt at holde sig for øje, påpeger Marie Louise Madsen. I vores storbyområder skal man forholde sig til stigende vækst, i vores provins- og stationsbyer skal man flere steder finde nye identiteter og udviklingsmuligheder, og i mange landbyer er faldende befolkningstal den primære udfordring.

– Byudvikling bliver tit forstået som noget, der sker i en storbykontekst. Men her i KL synes vi, at det er vigtigt at have fokus på, hvad der sker i alle vores byer og på landet. For der er gang i en kæmpe udvikling eller måske rettere omstilling. Der er steder, hvor væksten og udviklingen skal have en kærlig hånd. Men der er altså også en udvikling i gang, bare på en lidt anden måde, siger hun.

– Vi er optaget af, at det også fremadrettet er attraktivt at bo på landet. Det, der er udfordringen, det er, at det desværre langt fra er alle landsbyer i dag, der lever op til den idylliske drøm, man kan have, om at flytte på landet. Husene er simpelthen for små og ligger ofte op og ned ad landevejen, og der er ikke altid adgang til naturen på den måde, man kunne ønske sig, uddyber hun.

De store byer står over for andre udfordringer. En af dem er at sikre, at der er plads til både bolig og erhverv.

– Langt de fleste er enige om, at blandede byer, det vil sige byer, hvor der er flere funktioner imellem hinanden, altså boliger, butiksliv, erhverv og så videre, er gode byer, siger Marie Louise Madsen.

– Det, vi og kommunerne så oplever, det er, at det nogle gange er lidt svært at realisere i praksis, særligt i omdannelsesområder. Der kan det være en udfordring at sikre områder, hvor man har boliger og erhverv op og ned ad hinanden, uddyber hun.

De gældende regler for støj rummer begrænsninger for støjniveauet i nærheden af boligbebyggelse, som virksomhederne kan have svært ved at leve op til. Det er en hindring for at blande bolig og erhverv, og derfor ønsker KL, at reglerne tages op til revision.

– Vi mener, der er behov for at se på, om støjreglerne og støjvejledningerne er tidssvarende. Det, vi ønsker, er at sikre en fredelig sameksistens for boliger og erhverv. Vi tror på, at det er muligt, men vi tror også på, at det er det, der giver de bedste byer, siger Marie Louise Madsen.

– Det er vigtigt for mig at sige, at vi gerne vil gøre plads til begge parter. Det handler ikke kun om, at vi gerne vil have boliger ind i erhvervsområder. Det handler netop om, at begge parter skal kunne være der. Vi skal finde nogle værktøjer, der gør det muligt, at man har begge dele, tilføjer hun.

En anden udfordring for de lidt større byer er at skabe en blandet befolkningssammensætning, fortæller Marie Louise Madsen.

– Det handler i høj grad om at sikre boliger, der er til at betale, så det ikke kun er de allermest velstillede, der har mulighed for at bo i byerne, hvor det jo bliver dyrere og dyrere at få et sted at bo. Det handler helt banalt om at sikre boliger til sygeplejersker, lærere, politibetjente og så videre og nu også til flygtninge, siger hun.

Den tidligere regering gav kommunerne mulighed for at stille krav om, at op til 25 procent af et område skulle være almene boliger. Den mulighed har den nuværende regering overvejet at trække tilbage, fordi princippet strider mod den private ejendomsret. Hos KL håber man, at muligheden bevares, understreger Marie Louise Madsen.

– Det er helt klart et værktøj, vi efterspørger, at man ikke fjerner, fordi det vil gå meget ud over muligheden for at sikre mangfoldige byer, siger hun.

Fakta

Marie Louise Madsen er uddannet sociolog og har været ansat i KL siden 2007. Siden januar 2015 som kontorchef for Teknik og Miljø. Siden 2014 har hun samtidig haft posten som næstformand i Dansk Byplanlaboratorium.

Del

Journalist

Tobias Petersen

Andre artikler