Weekly News

VDC har reduceret de tekniske forespørgsler på nogle byggeprojekter ifølge Morten Alsdorf, Head of VDC i NCC Building Nordic. BY OG BYGGERI

Business driver digitaliseringen i byggeriet

Projekteringen revolutioneres af digitale værktøjer som VDC i disse år. Effektiviteten kan øges enormt og derfor investerer entreprenører enorme summer i udviklingen. NCC høster allerede fordelene.

3D-værktøjer har længe været brugt af arkitekter og rådgivere i udviklingsfasen af nye byggerier. Supersygehusene som i disse år er ved at være færdigbygget var pionérprojekter når det f.eks. gjaldt BIM (Bygnings Information Modellering). Her var det bygherrernes krav og rådgiverne, der drev udviklingen. For entreprenørerne skaber de digitale værktøjer imidlertid værdi ved at øge byggeprojekternes effektivitet mærkbart. Her er udviklingen af VDC (Virtual Design and Construction) en af milepælene. Det fortæller Head of VDC i NCC Building Nordic Morten Alsdorf.

– VDC er ikke kun et visuelt værktøj. Det er en samarbejdsplatform hvor alle aktører i et byggeprojekt er inviteret indenfor. Fordi også omkostninger og tid er parametre i en VDC-model, kan vi afprøve og analysere løsninger og ikke mindst vise konsekvenserne, siger han og uddyber:

– Med VDC-modellen har vi i realiteten et færdigt virtuelt byggeri med pris og tidsforbrug. Hvis vi på modellen kan påvise 100 fejl i projekteringen, en uge inden aflevering, er vi jo ikke på plads. De 100 fejl er imidlertid ekstremt dyre at rette midt i en byggeproces, så det kan vi undgå.

NCC har investeret store summer i udviklingen af VDC sammen med Stanford University, og i dag er afdelingerne for digital projektering vokset til 38 medarbejdere i hele Skandinavien.

– Vi begyndte for otte-ti år siden, men det er først nu vi kan arbejde praktisk med det og ser effekten. For entreprenøren handler VDC om forretning, fordi vi kan optimere alle led i byggeriets værdikæde. Vi sikrer, at vi udnytter alle projektdeltageres kompetencer bedst muligt, får tid til det og sikrer, at specialistviden fra f.eks. leverandører inddrages tidligt i projektprocessen, fortæller Morten Alsdorf.

I dag inddrages VDC i næsten alle NCC’s projekter over 40 mio. Senest har NCC brugt digitale modeller som arbejdsplatform på Nyt Hospital Herlev.

– Her brugte vi den rådgivende ingeniør ORBICON’s digitale Hovedprojekt, som vi kunne trække tegninger fra til brug i produktionen. Det var en fast del af byggeriet dagligt at simulere logistik og montage ned i mindste detalje. Vi har på den måde kunnet reducere tekniske forespørgsler med 70 procent, fastslår han, men understreger samtidig at ikke alle fejl forebygges. Andre byggetekniske faktorer gør sig gældende. Han forudser dog, at fremtiden bliver endnu mere digitaliseret.

– Det er tale om ”disruption” i byggebranchen. Dem, der tænker i traditionelle arbejdsgange får problemer, mens dem, der investerer i ny teknologi overlever. Vi befinder os på en smeltende platform. Ting­ene ændrer sig hele tiden, og det vi lavede forsøg med for seks måneder siden gør sig allerede gældende i dag, afslutter Morten Alsdorf. Tekst: Frank Motzkus Foto: PR Foto

Del

Journalist

Frank Motzkus

Andre artikler