Weekly News

Bæredygtighed på tværs af værdikæder

Flere brancher skal arbejde på tværs, når det kommer til at styrke bæredygtigt byggeri. F.eks. kunne man forestille sig, at plastindustrien i højere grad kan genanvende plast fra byggebranchen.

På længere sigt bør vi have mere fokus på at recirkulere på tværs af værdikæderne, så samfundet kan opnå en endnu højere grad af bæredygtighed.

I dag er der stort fokus på bæredygtigt byggeri. Det handler bl.a. om at mindske energiforbruget i bygninger, reducere udledningen af CO2 samt se på, hvilke byggematerialer der kan indgå og genanvendes i en cirkulær økonomi.

Den cirkulære tankegang stiller krav til, at de materialer, som skal genanvendes, skal kunne dokumenteres f.eks. gennem LCA og EPD, men kan det betale sig, eller skal man bygge nyt?

– Der er ikke et entydigt svar på, hvad der er bedst for miljøet, når det kommer til at renovere eller bygge nyt. Det afhænger bl.a. af den enkelte bygnings konkrete miljøaftryk. Når det er sagt, så er byggebranchen godt i gang med at recirkulere byggeaffald, hvilket er positivt, men også nødvendigt, fordi jorden ikke har uudtømmelige ressourcer, forklarer Grith Bech-Nielsen, der er ph.d., sektionsleder for Bygninger & Miljø på Teknologisk Institut samt netværksleder i InnoBYG.

For at det giver mening at genanvende, skal man kunne spore, hvad de oprindelige materialer består af, så man kan dokumentere og undgå eksempelvis miljøskadelige stoffer, når gammelt indgår i nyt. Derudover skal man sikre, at kvaliteten af recirkulerede materialer er høj, så de lever op til de nye standarder for byggeri.

– På længere sigt bør vi have mere fokus på at recirkulere på tværs af værdikæderne, så samfundet kan opnå en endnu højere grad af bæredygtighed, fortæller Grith Bech-Nielsen og uddyber:

– I fremtiden kunne man forestille sig, at flere brancher arbejder tættere sammen om bæredygtigheden. Det kunne eksempelvis være, at plastindustrien i højere grad var klar til at aftage plast fra byggebranchen, når bygninger brydes ned. Andre eksempler kunne være tekstil og træ, som kunne vende hjem til deres egne brancher igen.

InnoBYG, der er byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri, har netop sat fokus på, hvordan byggebranchen, fødevarebranchen og plastindustrien kan tænke på tværs af værdikæderne.

Grith Bech-Nielsen efterlyser desuden demonstrationsprojekter samt samme pionerånd fra offentlig side, som da renoveringsbølgen skyllede ind over landet for nogle år tilbage:

– Vi mangler generelt nogle gode demonstrationsprojekter fra offentlige bygherrer. Demonstrationsprojekterne skal fungere som milepæle. Det handler om at dele erfaringer og dokumentere, hvordan bæredygtige byggeprojekter kan bidrage til at nå klimamål, hvordan ser bundlinjen ud? Hvor ligger udfordringerne? Og hvordan kan forskellige brancher samarbejde på tværs. 

Fakta

Bæredygtighed opfattes ofte som en løs og uforpligtende betegnelse. Faktum er dog, at det bæredygtige byggeri er velbeskrevet i både internationale og europæiske standarder. Konceptet er meget ambitiøst og baseres på en helhedsbetragtning over hele byggeriets livscyklus, fra råvareindvinding over brugsfasen, til nedrivning, bortskaffelse og recirkulering.

Kilde: Teknologisk Institut

Del

Journalist

Pia Bundgaard Hansen

Andre artikler