Weekly News

Michael H. Nielsen, Direktør i Dansk Byggeri BY OG BYGGERI

Bæredygtighed bliver mainstream

Fremtidens bygninger skal bruge væsentlig mindre energi.

Vi opholder os 90 procent af vores liv i bygninger. 40 procent af den energi, vi bruger, benyttes i bygninger og 30 procent af alt det affald, der skabes, kommer fra bygge- og anlægsbranchen. Det er derfor ikke forkert at sige, at byggeerhvervet har nøglen til centrale samfundsudfordringer. Det enkle svar på udfordringerne er, at vi tænker i bæredygtighed og cirkulær økonomi.

Og det er ikke tom snak. Selv EU-Kommissionen taler nu om cirkulær økonomi. Der skal fart på den dagsorden, der handler om genbrug og genanvendelse og fortsat innovation og produktudvikling. Tidligere talte vi om ”vugge til grav” om vores produkter, nu bliver det i højere grad fra ”vugge til vugge”. Intet må gå til spilde, men skal i stedet give næring til noget nyt.

Ved COP21 i Paris fik vi sat mål for reduktion af CO2-udledning og tydeliggjort, at vi ikke realiserer omstillingen til et fossilfrit energisystem uden samtidig at huske på at reducere og spare på energien.

Det betyder, at fremtidens bygninger skal bruge væsentlig mindre energi og til en vis grad selv bidrage til energisystemet. Vedvarende energi svinger med adgangen til eksempelvis vind og sol.

Og fremtidens bygninger er en del af svaret, idet de skal lagre energi, når der er rigeligt af den og tilsvarende skrue ned for forbruget, når der mangler energi. Og den udfordring er byggeerhvervet allerede godt i gang med at levere på.

Ved årsskiftet fik vi et nyt bygningsreglement, der betyder, at nybyggeri skal reducere energiforbruget med 25 procent, og vi er allerede i gang med at se frem mod 2020, hvor energiforbruget i nybyggeri igen skal reduceres med 25 procent. Det sker med fokus på at reducere energiforbruget i den bestående bygningsmasse, men også med fokus på innovation og udvikling.

Samtidig skal vi skabe bedre livskvalitet med et godt og sundt indeklima. Indeklima er og vil i de kommende år blive en væsentlig del af bæredygtighedsbegrebet, og der arbejdes allerede med forskning, udvikling og innovation, der kan sikre et godt indeklima og gode forudsætninger for vores aktiviteter, hvad enten det er i skolen, på arbejdspladsen eller i vores hjem.

Bæredygtighed og cirkulær økonomisk tænkning er derfor grundstenen i de kommende års byggeaktivitet. Og bæredygtighed handler ikke om elitære definitioner og omkostningskrævende certificeringer med inddragelse af eksperttænkning.

Det handler derimod om at tilegne os standarder og praktiske arbejdsmetoder, som sætter os i stand til at vurdere forskellige løsninger i forhold til hinanden. Bæredygtighed skal gøres til mainstream i alt, hvad vi foretager os – uanset om det handler om byplanlægning, nybyggeri eller renovering af bygninger.

Del

Journalist

Michael H. Nielsen, Direktør i Dansk Byggeri

Andre artikler