Weekly News

Attraktive arbejdsmiljøer er erhvervsbyggeriets fremtid

Erhvervsstrukturerne er under forandring, og det betyder, at fremtidens erhvervsbyggeri i høj grad vil være attraktive kontormiljøer.

Det er kvalitet frem for kvantitet, der betyder noget, og vi ser en stadig stigning i efterspørgslen efter moderne.

Da finanskrisen satte ind, satte det også en brat stopper for det danske erhvervsbyggeri. Frem til 2009 var der stabilitet i omfanget af nye projekter, men med ét gik branchen i stå.
I dag er økonomien langsomt ved at genvinde momentum, men erhvervsbyggeriet er ikke fulgt med. Det kan måles på, at niveauet af påbegyndt erhvervsbyggeri i 2015 var det laveste siden 1958.
Men hvorfor sætter økonomisk vækst sig ikke igennem i erhvervsbyggeriet? Det spørgsmål er baggrunden for rapporten ”Fremtidens erhvervsbyggeri”, som Kuben Management præsenterede i november måned.
– Selv om man siger, at finanskrisen er forbi, og pilen peger opad i både vækst og beskæftigelse, så er omfanget af erhvervsbyggeri ikke fulgt med. Det undrede vi os over, og besluttede os for at kigge nærmere på.
Det fortæller direktør Jens Henrik Haahr. Ifølge ham har finanskrisen ikke så meget forårsaget fundamentale forandringer i økonomien, som den har accelereret en udvikling, der allerede var i gang.

Kuben Managements analyse viser, at udviklingen grundlæggende har to bagvedliggende årsager.
– På den ene side er der en strukturel forandring i gang, som drives af en voksende international arbejdsdeling. Produktionen er flyttet ud, og væksterhvervene herhjemme er serviceerhverv og især de vidensintensive serviceerhverv.
Den anden årsag er en intensiveret urbanisering. Folk bliver ved med at koncentrere sig i byerne. I de sidste 35 år er befolkningstilvæksten hovedsageligt sket omkring de store byer, og rapportens antagelse er, at det er en udvikling, der vil fortsætte i fremtiden.
Kombinationen af vækst i serviceerhverv som IT, design, forskning og kommunikation og en øget befolkningskoncentration i byerne har medført det, Jens Henrik Haahr kalder et kvalitativt skifte i erhvervsbyggeriet. Efterspørgslen er flyttet fra traditionelle lager- og produktionsfaciliteter til moderne og fleksible arbejdsmiljøer.
Det kvalitative skifte følges af et tilsvarende kvantitativt fald, fordi de nye vidensvirksomheder ikke har samme pladsbehov som fortidens virksomheder. En af rapportens hovedkonklusioner er da også, at byggeriet formentlig aldrig vil nå tilbage til tidligere tiders højder.

Hos en af Nordens største projektudviklingsvirksomheder, nikker man genkendende til rapportens konklusioner.
– Kontorbyggeri i dag – og særligt flerbrugerhuse – er langt mere arealeffektivt end tidligere tiders kontorbyggeri. Det er kvalitet frem for kvantitet, der betyder noget, og vi ser en stadig stigning i efterspørgslen efter moderne, effektive kontorer blandt vidensvirksomheder, siger direktør Niels Fribo.
Han peger på, at virksomhederne gerne vil prioritere lokaler, hvor indeklima, bæredygtighed og trivsel er i top, fordi det kan ses på bundlinjen.
– Det betyder også, at lokalerne ikke kun skal understøtte virksomhedens processer, men i lige så høj grad understøtte det vigtige sociale møde mellem mennesker, som ellers lige så godt kunne sidde med en bærbar computer derhjemme.

En anden konsekvens af udviklingen er, at der vil opstå øget konkurrence om de talentfulde medarbejdere. Her vil arbejdsmiljøet være et vigtigt parameter, siger Jens Henrik Haahr.
– Virksomhederne kommer til at konkurrere på deres arbejdsmiljøer, og fremtidens erhvervsbyggeri handler ikke mindst om at være godt placeret, at være tæt på infrastruktur og om at have spændende miljøer og gode servicefaciliteter, siger han.
Kuben Management udpeger i alt fire parametre, der vil spille en rolle i konkurrencen om medarbejdernes gunst. Fleksibilitet i indretningen, en attraktiv placering og organisering af forskellige arbejdsmiljøer, teknologisk fremtidssikrede bygninger og som det sidste fællesfaciliteter, der kan styrke og vedligeholde medarbejdernes tilhørsforhold.

Som underpunkter nævner Kuben Management ”co-working”, hvor medarbejdere fra forskellige virksomheder deler faciliteter, som en stigende tendens. Medarbejderne søger fleksibilitet, men det samme gør virksomhederne, der vil have brug for at kunne tilpasse sig mere dynamiske omstændigheder. Beliggenhed, tilgængelighed og indretning vil sammen med et godt indeklima og øgede servicefaciliteter, som træningslokaler, afslapningszoner og kreativt stimulerende områder alt sammen spille en indflydelse i kampen om talent. 

Fakta

Kuben Management peger i rapporten Fremtidens Erhvervsbyggeri på fire parametre, der vil forme fremtidens byggeri: 1. Fleksibilitet i indretningen 2. En attraktiv placering og organisering af arbejdsmiljøer 3. Teknologisk fremtidssikrede bygninger 4. Fællesfaciliteter, der kan styrke medarbejdernes tilhørsforhold

Del

Journalist

Frank Ulstrup

Andre artikler