Weekly News

Aarhus får et nyt brokvarter

Med Åbyen har Innovater A/S sat gang i byggeriet af Aarhus første nye brokvarter siden 1930’erne. En grøn bydel med boliger, butikker og plads til udeliv.

Vi er meget stolte over at være de første til at bygge her, og vi har meget høje ambitioner for området.

Hvert år vokser Aarhus med 4000-5000 nye indbyggere, og byen summer af byggeri, der skal skabe boliger til de mange nye aarhusianere. I byens hjerte bliver den tidligere bryggerigrund omdannet til CeresByen med 1100 boliger. Ud mod vandet skyder Aarhus Ø op med højhuse og havnebade. I Risskov omdannes et industriområde til det bæredygtige byudviklingsprojekt Risskovbrynet.

Og så er der Åbyen, som kommer til at udgøre første del af Aarhus’ nye brokvarter, der på længere sigt skal binde midtbyen sammen med forstaden Åbyhøj.

– Aarhus Kommune fik mange individuelle ønsker om at omdanne erhverv til bolig på strækningen fra midtbyen ud ad Søren Frichs Vej til Ringgaden. Der var brug for at sikre sammenhæng i byudviklingen og på den baggrund blev visionen for et nyt brokvarter skabt, forklarer Kristian Würtz (S), rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus.

De store linjer er tegnet med inspiration fra andre velfungerende bydele.

– Vi vil gerne skabe en tæt bydel med sin egen identitet og med nogle bymæssige kvaliteter som velfungerende gader, plads til udeliv og et bredt spektrum af beboertyper, lyder det fra rådmanden.

Det første spadestik til Åbyen blev taget i maj, og i slutningen af august var der rejsegilde på den første bygning. En ejendom i syv etager med dagligvarebutikken Netto i stueetagen, 102 lejligheder og parkeringskælder. På butikkens tag bliver der i andensals højde anlagt en tagterrasse og en bred trappe ned til jorden, der inviterer til fællesskab og afslapning.

– Vi er meget stolte over at være de første til at bygge her, og vi har meget høje ambitioner for området, siger Morten Lykke, adm. direktør for Innovater A/S, der sammen med NREP A/S er udvikler på Åbyens første bygning, som er tegnet af Arkitema Architects og bygges af totalentreprenør Raundahl & Moesby.

– De tre første bygninger i Åbyen kommer til at sende et stærkt signal om, hvilken bydel man er ved at skabe. Derfor har stadsarkitekt Stephen Willacy haft ekstra fokus på både byrum, bygninger og materialer, og vi har haft et godt og konstruktivt samarbejde, siger Kim Risager, seniorpartner hos Arkitema.

Udover den første bygning udvikler Innovater og NREP fire boligblokke med i alt 164 lejligheder, der er tegnet af Årstiderne Arkitekter og i gang med at blive opført af JCN Bolig. Derudover består Åbyens første etape af Åbyen Kollegiet med 200 studieboliger og ERDA-projektet på i alt 12.100 m2 udlejningsboliger. Desuden er yderligere 50.000 boligkvadratmeter under lokalplansopstart med forventet byggestart andet halvår 2017.

– Der bliver 1500 nye hjem i Åbyen, og med et bredt udvalg af boligtyper vil vi give både unge, singler, familier og seniorer lyst til at bo her, siger Morten Lykke.

En af kommunens visioner for det nye brokvarter er netop, at det skal være en mangfoldig bydel, der skaber sammenhængskraft mellem Åbyhøjs villakvarterer, åens vilde natur og midtbyens muligheder.

– Naturen er noget af det århusianerne sætter allermest pris på, og det er da enestående, at man kan bo så tæt på byen og samtidig have Aarhus Ådals vilde natur med græssende køer i baghaven. Derfor er det også mit håb, at denne måde at bygge nyt og tættere på kan være modellen for, hvordan vi kan skabe plads til flere århusianere uden at røre ved den natur, der omgiver byen, siger rådmand Kristian Würtz.

Udover de syv bygninger i Åbyens første etape, følger etape 2 med karrébyggeri i varierende højde. Det bringer Åbyens samlede boligareal op på 100.000 m2.

Del

Journalist

Ida Østerlund

Andre artikler