Weekly News

Aalborg Havn er blandt mange tiltag begyndt at arbejde med LED-teknologi på den 420 hektar store industrihavn. Det betyder, at lyset kan styres og medarbejderne med deres Smartphone kan skrue op og ned efter behov. BY OG BYGGERI

Aalborg Havn har reduceret CO2 med 36 procent

En målrettet miljøindsats skåner ikke blot miljøet, men kan mærkes på bundlinjen hos Aalborg Havn. Nu er miljømyndighederne til stor gavn og ikke længere nogen, man frygter.

Vi startede lidt forsigtigt ud, men kunne hurtigt se, at forbedringerne gjorde en forskel, så nu er vi meget ambitiøse – vort mål er at blive en 100 procent CO2-neutral havn. 

Efter at Aalborg Havn traf en beslutning om aktivt at tage ansvar for klima og miljø og blev ISO 14001 miljøcertificeret i 2010 har havnen reduceret sit CO2 udslip med 36 procent. Og havnen regner med at nå 40 procents reduktion allerede i år.
– Planen var oprindeligt 40 procents reduktion af CO2 i 2020, men det ser ud til, at vi når dertil allerede i 2015. Det siger noget om, at når man sætter sig nogle gode solide og visionære mål, så fremmer det processen, lyder det fra Brian Dalby Rasmussen, civilingeniør i Aalborg Havns afdeling for Miljø og Infrastruktur.

Det begyndte egentlig med en uoverskuelig og omfattende proces i forbindelse med en miljøgodkendelse på et tankanlæg.
– Det tog lang tid og mange møder med Miljøstyrelsen og Aalborg Kommune og det kom bag på Aalborg Havn, hvor meget det indebærer at opnå en miljøgodkendelse, men samtidig satte det en proces i gang. Havnen kom til den erkendelse, at man blev nødt til at tænke miljø ind fra starten og arbejde hen imod at blive en bæredygtig havn, fortæller Brian Dalby Rasmussen, der siden blev ansat netop for at arbejde med de grønne løsninger.

– Som en del af ISO 14001 begyndte vi at opstille mål og planer for, hvor vi ville foretage miljøforbedringer. Vi startede lidt forsigtigt ud, men kunne hurtigt se, at forbedringerne gjorde en forskel, så nu er vi meget ambitiøse og vort langsigtede mål er at blive en 100 procent CO2-neutral havn, fortæller Brian Dalby Rasmussen.

Skal man for alvor reducere sit CO2-udslip, som Aalborg Havn gør det, er det ikke nok at udskifte til el-sparerpære her og der, men belysningen af Aalborgs 420 hektar store industrihavn spiller en væsentlig rolle.
– Vi arbejder med LED-teknologien i forhold til at styre udendørsbelysningen, vores medarbejdere med deres Smartphone kan skrue op og ned for. Det egner sig godt til et erhvervsområde som vores, at man om vinteren eller om natten kan styre lyset, forklarer Brian Dalby Rasmussen og giver endnu et par eksempler på havnens miljøtiltag:
– Vi har etableret et solcelleanlæg, som producerer 12 procent af den strøm, vi bruger, og det medvirker til, at vi har reduceret det samlede indkøb af el med 42 procent. Vi har nogle kraner, som vi ikke bare kan slukke for, når de ikke benyttes, fordi de skal holdes varme og tørre. Her har vi solgt den største, der brugte mest strøm og samtidig har vi udskiftet de resterende tre ældre kraner med tre nye, der forventes at have et lavere forbrug af el og diesel. Vi er også begyndt at genanvende fejeaffaldet, der blandt andet er korn og foderstoffer, som nu afsættes til biogas. I det hele taget har vi været inde og kigge på alle områder og har også reduceret både på diesel, fjernvarme og vand, siger Brian Dalby Rasmussen og tilføjer, at udover at de bæredygtige tiltag skåner miljøet, kan de også mærkes positivt på bundlinjen, hvor de bidrager med et par procent.

 I processen er Aalborg Havn i løbende dialog med miljømyndighederne og Aalborg Kommune, hvilket havnen har stor gavn af. 
– Gennem dialogen får vi en forståelse for lovgivningen og råd og vejledning. Miljømyndighederne ved for eksempel, hvordan vi kan sørge for, at affaldsstoffer som korn og foderstoffer bliver genanvendt og ved hvordan, vi kan genbruge varmt spildevand med sæbe. De er blevet en kilde til information og inspiration frem for nogle, man skal passe på, slutter Brian Dalby Rasmussen.

Fakta

ISO 14001 er en international standard for miljøledelse. Den tager udgangspunkt i virksomheden, dens processer og aktiviteter. Virksomheder, der er ISO 14001 certificerede skal leve op til en række krav indenfor miljøpolitik, planlægning, iværksættelse og drift, kontrol og korrigerende handlinger og ledelse.    

Del

Journalist

Anne-Mette Klausen

Andre artikler