Weekly News

73 procent sorterer affaldet

Danskerne sorterer gerne deres affald for at mindske udledningen af drivhusgasser, viser den seneste udgave af tænketanken CONCITO’s klimabarometer.

Folk nøjes ikke med at sende ansvaret videre til politikerne.

Danmarks grønne tænketank CONCITO har siden 2010 målt danskernes holdning til klimaspørgsmål og grøn omstilling. Den seneste udgave af barometeret viser, at danskerne i stigende grad anerkender, at grøn omstilling er en forudsætning for fremtidig vækst og velfærd. På tværs af politiske tilhørsforhold ønsker mere end halvdelen af danskerne nu, at politikerne skal gøre mere for at bremse klimaforandringerne, og også når det kommer til det, man selv kan gøre i form af en mere klimavenlig livsstil, er tilslutningen stigende.

– Vi kan se en styrket opbakning til en mere ambitiøs klimapolitik over de seneste år. Samtidig kan vi se, at mange også selv gør noget. Folk nøjes ikke med at sende ansvaret videre til politikerne. De tager også sagen i egen hånd, siger Michael Minter, sekretariatsleder, CONCITO.

Især når det drejer sig om kødforbrug, har danskerne ændret vaner de seneste år. Mens blot 19 procent i 2014 svarede, at de havde skåret ned på kødforbruget for at mindske udledningen af drivhusgasser, var tallet i 2015 steget til 25 procent og i 2016 til 33 procent, således at det i dag er hver tredje dansker, der spiser mindre kød for klimaets skyld.

– Når vi ser på personlige klimatiltag, er især et lavere kødforbrug interessant. Det er et tiltag i kraftig stigning, siger Michael Minter.

– Også villigheden til at mindske madspild er stigende. Hvor det i 2014 var 57 procent, der svarede, at de havde mindsket deres madspild for at mindske udledningen af drivhusgasser, var tallet i 2016 steget til 66 procent, tilføjer sekretariatslederen.

Den absolutte topscorer på barometeret er udskiftning af glødepærer med sparepærer. Her ligger tallet stabilt omkring 80 procent både i 2014, 2015 og 2016. Men også danskernes villighed til at sortere affald af hensyn til klimaet er at finde i toppen af barometeret, på en klar andenplads efter udskiftning af pærer. Og tallet er stigende. I 2014 svarede 67 procent af danskerne, at de havde sorteret deres affald for at mindske udledningen af drivhusgasser, i 2015 var tallet steget til 68 procent og i 2016 var det oppe på 73 procent.

– Generelt er det de klassiske energirelaterede tiltag, folk tænker på, når de tænker klimatiltag. Udskiftning af glødepærer med sparepærer, slukke for computer og TV samt købe A-mærkede hvidevarer, siger Michael Minter.

Selvom der altså er fremgang at spore i danskernes villighed til at gøre en aktiv indsats for at mindske udledningen af drivhusgasser, halter Danmark fortsat bagefter, når det drejer sig om den generelle holdning til klimaeffekten af vores forbrugsmønstre. Eksempelvis svarer blot 46 procent af danskerne ja til, at det er nødvendigt at ændre levevis for at løse klimaudfordringen. Et spørgsmål, 75 procent af tyskerne, 83 procent af franskmændene og 77 procent af spanierne siger ja til.

– Vi ved ikke med sikkerhed, hvad det skyldes. Men det kan handle om, at vi i Danmark har en fornemmelse af, at ”der er styr på det der med klimaet”. Vi hører jo ofte, at Danmark er en grøn foregangsnation, at vi er godt i gang med at reducere drivhusgasudledningen, og at der er styr på klimatilpasningen i form af stormsikring med videre, siger Michael Minter.

– Indtrykket af, at der er styr på klimaudfordringen, får måske nogle til at tænke, at det ikke er noget, vi behøver bekymre os om i vores egen hverdag. Men faktum er, at der både er brug for en politisk og en personlig indsats, hvis vi skal håndtere klimaudfordringen, afslutter Michael Minter. 

Fakta

Danmarks grønne tænketank CONCITO blev stiftet i 2008. CONCITO’s formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Det er CONCITO’s opfattelse, at klimaproblemerne skal løses internationalt, men at Danmark med fordel kan gå foran.

Del

Journalist

Tobias Petersen

Andre artikler